Sätt inte dina tänder på spel…..

Idrottstandskydd ”playsafe”

Tand- och käkskador förekommer tyvärr alltför ofta inom idrotten. Utslagna eller avslagna tänder samt frakturer på käkarna är skador som betyder långdragna och ofta smärtsamma behandlingar att reparera.

Många skador kan förebyggas genom användande av idrottstandskydd.

Tandskyddet verkar som en kombination av dämpning och kraftfördelning vid våld mot tänder och käkar. Samtidigt skall munskyddet inte hindra spelet.

Playsayfe idrottstandskydd framställs individuellt. Avtryck tas av tänderna, gipsmodeller tillverkas och med hjälp av tandtekniker utformas ett tandskydd som sedan inpassas för just den personens mun.

Idrottstandskyddet görs i olika hårdhetsgrader beroende på vilken sport som utövas. Hårdare skydd krävs för t ex ishockey och amerikansk fotboll än för handboll och fotboll.

Tandskyddet går att få transparent eller i önskad färg. Många tycker det är roligt att ha ett idrottstandskydd i t ex lagets färger.

På yngre barn med mjölktänder kvar går det visserligen att utforma idrottstandskydd men dessa får då göras om för varje mjölktand som tappas. I och med att nya tänder kommer så stämmer inte avtrycken och det individuellt utformade tandskyddet längre.